Warsztaty psychoedukacyjne kierowane do szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych

Prowadzimy:

  • Warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli i rodziców dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi:

·       Jak wspierać młodzież z zaburzeniami nastroju?

·       Jak wspierać młodzież z problemami samookaleczania?

·       Jak wspierać i chronić młodzież doświadczającą przemocy?

·       Co robić ze złością?

·       Profilaktyka uzależnień.

  • Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży:

·       ABC emocji – rozpoznawanie i wyrażanie emocji

·       Jak radzić sobie ze złością i napięciem?

·       Poznawanie technik relaksacyjnych

·       Budowanie poczucia własnej wartości

·       Współpraca w grupie – rozwijanie umiejętności współpracy i poczucia bezpieczeństwa w relacjach

·       Asertywność – stawianie własnych granic w konstruktywny sposób.

Warsztaty są prowadzone przez specjalistów, psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów. Program zajęć nakierowany jest na potrzeby uczestników. Jesteśmy otwarci na dostosowanie treści i formy zajęć pod indywidualne zapotrzebowania placówki. 

Zainteresowane szkoły, placówki i instytucje prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.