Wychodzę ze szpitala i co dalej?

Projekt „Wychodzę ze szpitala i co dalej?” to pierwszy w Polsce program opieki poszpitalnej.

Pomagamy dzieciom po leczeniu psychiatrycznym ze wskazaniami do dalszej terapii. Dzieci te z różnych przyczyn – finansowych, organizacyjnych, niedostępności specjalistów, sytuacji życiowej – nie zawsze mogą wziąć udział w terapii, co niestety często skutkuje powrotem do szpitala.

W ramach programu:

  • organizujemy profesjonalną i systematyczną opiekę psychologiczną i psychiatryczną dla dzieci, możliwie blisko miejsca zamieszkania
  • organizujemy pomoc w dojazdach na terapię i do lekarzy specjalistów
  • finansujemy zakup leków 
  • edukujemy rodziców i opiekunów prawnych dzieci w zakresie potrzeb i możliwości związanych z kontynuacją terapii

Program jest koordynowany przez naszą Fundację i realizowany we współpracy z lekarzami i psychologami.

Dążymy do tego, aby kolejne kroki ku zdrowiu psychicznemu dzieci były prowadzone profesjonalnie i systematycznie, co stwarza dużą szansę zapobiegania ponownym hospitalizacjom dzieci.