Pilnie potrzebna pomoc

to inicjatywa niesienia pomocy dzieciom i młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego, będącym w ciężkiej sytuacji losowej lub finansowej, uniemożliwiającej podjęcie leczenia. 

  • organizujemy profesjonalną i systematyczną opiekę psychologiczną i psychiatryczną 
  • organizujemy pomoc w dojazdach na terapię i do lekarzy specjalistów
  • finansujemy zakup leków 

Osoby w trudnych sytuacjach losowych lub ich opiekunów, lekarzy oraz terapeutów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.