Wybierz zajęcia / вибір наради

  1. Zajęcia socjo-terapeutyczne dla dzieci ukraińskich w wieku 6-10 lat
    Група психологічної підтримки для дітей 6-10 років
  2. Zajęcia socjo-terapeutyczne dla dzieci ukraińskich w wieku 3-5 lat
    Група психологічної підтримки для дітей 3-5 років

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iwsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).

Administratorem danych osobowych jest Fundacja I Pójdziesz Dalej z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 31, 05-140 Łacha. Z administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: fundacja@ipojdzieszdalej.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Wałowa 3, lokal U1, 00-202 Warszawa